loading...

VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31.05.2018 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULACAKTIR

VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31.05.2018 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULACAKTIR

VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31.05.2018 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULACAKTIR.

Değerli Üyemiz,

 

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra
VERGİ LEVHASI,Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.
Vergi levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31-Mayıs’a kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulacaktır.
Gerek meslek mensuplarımızı gerekse müşterilerinize ait 2017 Yılına ilişkin Vergi levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yolu izleyerek oluşturulacaktır.
  • GİB’inwww.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
  • e-işlemler seçeneği ile İnternet Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,
  • ÖNEMLİ DUYURU bölümündeki intvd.gib.gov.tr adresine girilecek,02 İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.
  • E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız.(Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz varsa;müşteriniz kendi kullanıcı kodu,parola ve şifresini girecektir.)
  • Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna basınız. VERGİ LEVHASI BİLGİLERİ seçeneğini tıklayınız.
  • GelirVergisi Mükellefleri için,Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her ortak için ayrı ayrı giriniz)
  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket – Limitet Şirket) Şirketin Kimlik numarası (HesapNumarası) girilecektir.Kurumlar Vergisi mükellefleri için TC Kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.
  • Vergi Levhasını oluşturunuz.İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.
VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:
VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler.Ancak,Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre240.-TLözel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a)  Merkezlerinde,
b)  Şubelerinde,
c)  Satışmağazalarında,
d)  Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıklarıyazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
İşyerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu YOKTUR.
 
408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.
YENİ İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU:
 
Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işeyeni başlayan mükelleflerin vergi matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi  levhaları ,mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır.
Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle alacaklardır.
Vergilevhalarısistemtarafındaninternetvergidairesihesaplarınaaktarıldıktansonra,mükellefler,internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali  müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla oluşturulacaktır.
Vergi levhaları konusunda daha detaylı bilgileri 408 Sayılı VUK Genel Tebliğinden edinebilirsiniz. Son günleri beklemeden vergi levhalarınızı oluşturarak,müşterilerinizle aranızda  sorun  yaşamamanız    dileği  ile çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.
Saygılarımla,
 
Ali Can DOĞAN
BAŞKAN