loading...

SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Ocak Cuma günü Odamız Konferans Salonun da TÜRMOB Eğitmeni SMMM Sema Bekçi’nin sunumuyla ‘’ Güncel SGK Ve Muhasebe Uygulamaları’’  konulu eğitim seminerimiz gerçekleştirilmiştir.

Seminerimize TÜRMOB İş Yerleri, Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu Sekreteri SMMM Nazik BULUT ve çok sayıda meslek mensuplarımız katılım sağlamışlardır.

Başkanımız Ali Can DOĞAN açış konuşmasında; ‘’ 2020 yılının e-uygulamalar açısından çok önemli bir yıl olacağını belirterek,  2019 yılında e-uygulamalar hakkında seminerler düzenlendiğini ve mükelleflerin  yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildiklerini ‘’ söyledi. Başkanımız; ‘’ kısa adıyla Muh-Sgk birleşmesinin beraberinde birtakım zorlukları getirdiğini, Muh-Sgk’nın en önemli konularından birisinin de bordrolama olduğunu, çalışanların işkolu kodları, ücret, fazla mesai gibi bordroların hazırlanmasında her zamankinden daha fazla dikkat ve emek gerekeceğini vurgulayarak; belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerinin eksiz şekilde doldurularak taraflarca imzalanması daha sonra yaşanması muhtemel uyuşmazlıklarda son derece önemli olduğunu ‘’ söyleyerek basın mensuplarının ‘’10 Ocak Gazeteciler Günü’’ ’nü kutladı.

TÜRMOB Eğitmeni SMMM Sema BEKÇİ; ‘’İşçi özlük dosyaları ve iş sözleşmeleri, Ücret ve ücretin unsurları, çalışma süreleri ve yıllık ücretli izin, bordro parametreleri, muhtasar hizmet beyannamesi uygulaması, dönem sonu muhasebe uygulamalarında  konularında bilgiler verdi.

Meslek mensuplarımızın da yoğun katılım sağladığı Seminerimizin sonunda TÜRMOB Eğitmeni SMMM Sema BEKÇİ’ye Başkanımız Ali Can DOĞAN vermiş oldukları değerli bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ederek plaketini takdim etti.

Seminere ait pdf ve excel dosyası aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????