loading...

Finansman Gider Kısıtlaması ile Diğer Yeni Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliğ Yayımlandı