DEFTER BEYAN SİSTEMİ

DEFTER BEYAN SİSTEMİ
Değerli üyemiz,
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “Defter-Beyan Sistemine” yönelik olarak 486 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 Resmi gazetede yayımlamıştır. Tebliğ ile ilgili olarak Web sayfamızda 17.12.2017 günü detaylı açıklama ve başvuru yol haritası duyurusu yapılmıştır. Ancak, Genel Tebliğin 5. Maddesindeki “Başvuru” bölümünde geçen “Mükelleflerin Kendileri” ibaresinin Serbest meslek kazanç defteri ve işletme defteri tutan mükelleflerin tamamı olarak algılanmıştır. Oysa Aynı tebliğin 13.maddesinde ;
(1) “Sistemi kullanma yetkisi” Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerini meslek mensuplarına;
a) İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden, - Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından, - Diğerleri için meslek mensupları tarafından,
b) İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden, - Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından, - Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından, yapılabilecektir. Hükmüne yer verilmiştir.
(2) Defter-Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanabileceklerdir.
(3) Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni, üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapması gerekmektedir. Bu durumda Mükelleflerin (Serbest Meslek Erbapları ve 01.01.2019’dan itibaren İşletme defteri tutanlar) Meslek mensuplarımız aracı kılınmaksızın defter beyan sistemine başvurusu yapamayacak, beyanname gönderemeyeceklerdir (Avukatlar hariç). Konu ile ilgili olarak Türmob tarafından odalara gönderilen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


İndir (901.63 KB) »

« Haber listesine geri dön
Başkanın Mesajı
  Alış Satış
Dolar [[USD1]] [[USD2]]
Euro [[EUR1]] [[EUR2]]
Sterlin [[GBP1]] [[GBP2]]
Son güncelleme: 19-07-2018 02:39:22
Türmob
E-Birlik
Tesmer
Teos
Luca
Gib
Resmi Gazete
Yükleniyor