loading...

Kurullar ve Komisyonlar

YÖNETİM KURULU

????????????????????????????????????

Adı Soyadı : CEYHAN BARAN
Sicil No       : 471
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : baranmusavirlik@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Fatih BARLIK
Sicil No       : 509
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI / SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : fbarlik@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Mustafa TORUN
Sicil No       : 523
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : mustafa_torun83@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Bekdaş KARABACAK
Sicil No       : 350
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : karabacak_b@hotmail.com
Adres          :

Adı Soyadı : Didem ŞİMŞEK ÜZBEY
Sicil No       : 383
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ds_uzbey@hotmail.com
Adresi         :

DENETLEME  KURULU

Adı Soyadı : Bayram ÖZKANATOĞLU
Sicil No       : 446
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : bayramozkanat@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Haydar GENÇ
Sicil No       : 333
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : haydargenc1@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Nihat TURGUT
Sicil No       : 109
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : nihatturgut19@hotmail.com
Adresi         :

DİSİPLİN  KURULU

Adı Soyadı : İsmail YURDAKUL
Sicil No       : 284
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : smmmyurdakul@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Eşref ELDOĞAN
Sicil No       : 278
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : esrefeldogan@windowslive.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Bülent GİRGİN
Sicil No       : 470
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : bülentgirgin19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Didem ŞİMŞEK ÜZBEY
Sicil No       : 383
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       :ds_uzbey@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Murat Onur UÇAR
Sicil No       : 465
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       :muratonurucar@turmob.org.tr
Adresi         :

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

Adı Soyadı :Ahmet YAĞMUR ÇIRAK
Sicil No       : 549
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       :ahmetcirak19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :İlhan ÇAKICI
Sicil No       : 547
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI
Telefon       :
E-Posta       :ilhan_cakici@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Salih YILMAZ
Sicil No       : 488
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       :info@corummuhasebe.com
Adresi         :

ETİK KURULU

Adı Soyadı : Mustafa DAMAR
Sicil No       : 263
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : mustafadamar19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Mehmet ÇETİNKAYA
Sicil No       : 277
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI
Telefon       :
E-Posta       : mcetinkaya_19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Murat METİN
Sicil No       : 377
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mmetin19@hotmail.com
Adresi         :

MESLEKİ DANIŞMA KURULU

Adı Soyadı :Vedat YURDUSAY
Sicil No       : 401
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : vedatyurdusay@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Mahmut KAYA
Sicil No       : 309
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI
Telefon       :
E-Posta       : mahmutkaya@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Selim TOPAL
Sicil No       : 497
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : selimtopal-@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Ömer YILDIRIM
Sicil No       : 434
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : omeryildirim_19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı :Metin CANBOLAT
Sicil No       : 354
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : metincanbolat@turmob.org.tr
Adresi         :

MEVZUAT ARAŞTIRMA VE İHTİSAS KOMİSYONLARI

ÜCRET TARİFESİ KOMİTESİ

Adı Soyadı : Hasan METİN
Sicil No       : 512
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : hasanmetin@mynet.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hasan EKER
Sicil No       : 510
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : hasanekermuhasebe@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hüseyin GÖZÜBÜYÜK
Sicil No       : 313
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : huseyingozubuyuk@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Celal ŞAHİN
Sicil No       : 325
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : celalsahin@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Seyit Ahmet EKER
Sicil No       : 411
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : seyitahmeteker@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ahmet AKSOY
Sicil No       : 406
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ahmetaksoy@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Görkem Aykut GÜRBÜZ
Sicil No       : 533
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : gorkemaykutgurbuz@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre SOL
Sicil No       : 551
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : gorkemaykutgurbuz@gmail.com
Adresi         : 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Adı Soyadı : İbrahim AHISHALI
Sicil No       : 389
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : iahiskalismmm@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Bahri ŞEKER
Sicil No       : 195
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : bahriseker@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Sevilay YURDUSAY
Sicil No       : 491
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : vedatyurdusay@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa DAMAR
Sicil No       : 263
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafadamar19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Fatih BARLIK
Sicil No       : 509
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : fbarlik@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa ALAGÖZ
Sicil No       : 247
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafaalagoz@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Uğur ARSLAN
Sicil No       : 395
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : smmmu@hotmail.com
Adresi         : 

VERGİ MEVZUATI KOMİTESİ

Adı Soyadı : Adem BAYRAM
Sicil No       : 529
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : a_bayram18@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mehmet Ali YAMAN
Sicil No       : 525
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : yaman7987@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Engin TERZİ
Sicil No       : 538
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : terzi_engin@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Selim ÜNAL
Sicil No       : 2
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : selimunal_19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : İlhan ÇAKICI
Sicil No       : 547
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ilhan_cakici@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa DOK
Sicil No       : 536
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafa_dok_@hotmail.com
Adresi         : 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİ

Adı Soyadı : Ali Aslan GÜNDOĞDU
Sicil No       : 537
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : aliaslan_19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hilmi Volkan KADAYIFÇI
Sicil No       : 558
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : hilmivolkan@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Fahrettin ÇAVDAR
Sicil No       : 571
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : fahrettincavdar@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre ÖZDEMİR
Sicil No       : 544
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ozdemir_emre@hotmail.com
Adresi         : 

TÜRK TİCARET KANUNU KOMİTESİ

Adı Soyadı : Gönül KEŞKEKÇİ
Sicil No       : 521
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : gkeskekci@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre KARSLI
Sicil No       : 572
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : emrekarsli_19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hakan GÜRCÜ
Sicil No       : 570
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : muhasebe019@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ahmet Yağmur ÇIRAK
Sicil No       : 549
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ahmetcirak19@hotmail.com
Adresi         : 

SORUŞTURMA VE ÖNİNCELEME KOMİSYONU

Adı Soyadı : Abdullah ATEŞ
Sicil No       : 4
Ünvan         :
Telefon       :
E-Posta       : a.ates19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Selim ÜNAL
Sicil No       : 2
Ünvan         :
Telefon       :
E-Posta       : selim_unal19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa ARALIK
Sicil No       : 115
Ünvan         :
Telefon       :
E-Posta       :burak_aralik@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Necdet BİÇER
Sicil No       : 119
Ünvan         :
Telefon       :
E-Posta       : necdetbicerr@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa Bayram UZEL
Sicil No       : 370
Ünvan         :
Telefon       :
E-Posta       : mustafabayramuzel@gmail.com
Adresi         :