loading...

Kurullar ve Komisyonlar

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı : CEYHAN BARAN
Sicil No       : 471
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : baranmusavirlik@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Fatih BARLIK
Sicil No       : 509
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI / SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : fbarlik@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Mustafa TORUN
Sicil No       : 523
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : mustafa_torun83@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Bekdaş KARABACAK
Sicil No       : 350
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : karabacak_b@hotmail.com
Adres          :

Adı Soyadı : Didem ŞİMŞEK ÜZBEY
Sicil No       : 383
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ds_uzbey@hotmail.com
Adresi         :

DENETLEME  KURULU

Adı Soyadı : Bayram ÖZKANATOĞLU
Sicil No       : 446
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : bayramozkanat@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Bilgin SUCU
Sicil No       : 495
Ünvan         : BAŞKAN YARDIMCISI
Telefon       :
E-Posta       : bilginsucu@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : İbrahim AHISHALI
Sicil No       : 389
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : iahiskalismmm@gmail.com

 

DİSİPLİN  KURULU

Adı Soyadı : Eşref ELDOĞAN
Sicil No       : 278
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : esrefeldogan@windowslive.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Murat Onur UÇAR
Sicil No       : 465
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : muratonurucar@turmob.org.tr
Adresi         :

Adı Soyadı : Mustafa DUMAN
Sicil No       : 407
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : mustafaduman_019@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Haydar GENÇ
Sicil No       : 333
Ünvan         : SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : haydargenc1@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : İsmail YURDAKUL
Sicil No       : 284
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : smmmyurdakul@hotmail.com
Adresi         :

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

Adı Soyadı : Ahmet Yağmur ÇIRAK
Sicil No       : 549
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : ahmetcirak19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : İlhan ÇAKICI
Sicil No       : 547
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : ilhan_cakici@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Hilmi Volkan KADAYIFCI
Sicil No       : 558
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : hilmivolkan@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Selim TOPAL
Sicil No       : 497
Ünvan         : SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : selimtopal-@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Emre KARSLI
Sicil No       : 572
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : emrekarsli_19@hotmail.com
Adresi         :

TESMER ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı : Ceyhan BARAN
Sicil No       : 471
Ünvan         : TESMER ŞUB.YNT.KRL.BAŞKANI
Telefon       :
E-Posta       : baranmusavirlik@gmail.com

Adresi         :

Adı Soyadı : Ömer GÜREN
Sicil No       : 599
Ünvan         : TESMER ŞUB.BAŞKAN YRD
Telefon       :
E-Posta       : omerguren19@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Mustafa KESGİN
Sicil No       : 600
Ünvan         : TESMER ŞUB.SEKRETERİ
Telefon       :
E-Posta       : mustafakesgin1@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Dilşat Burcu ARALIK AKA
Sicil No       : 484
Ünvan         : TESMER ŞUB.SAYMANI
Telefon       :
E-Posta       : burak_aralik@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Ramazan YARDIMCI
Sicil No       : 496
Ünvan         : TESMER ŞUB.YNT.KRL.ÜYESİ
Telefon       :
E-Posta       : yardimcim@hotmail.com
Adresi         :

ETİK KURULU

Adı Soyadı : Yüksel ARAR
Sicil No       : 344
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : info@yükselarar.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Mahmut KAYA
Sicil No       : 496
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : mahmutkaya@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Tuba YURDERİ
Sicil No       : 461
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : tubayurderi@turmob.org.tr
Adresi         :

Adı Soyadı : Bahri ŞEKER
Sicil No       : 195
Ünvan         : SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : bahriseker@turmob.org.tr
Adresi         :

Adı Soyadı : Hasan METİN
Sicil No       : 512
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : hasanmetin83@gmail.com
Adresi         :

MESLEKİ DANIŞMA KURULU

Adı Soyadı : Bekir AŞKIN
Sicil No       : 196
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : bekiraskın@mynet.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Canan YOLAL
Sicil No       : 584
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : canan.dincay@windowslive.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Muharrem GÖKAY
Sicil No       : 410
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : muharremgokay@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Necati ÖZENÇ
Sicil No       : 384
Ünvan         : SAYMAN
Telefon       :
E-Posta       : necati_ozenc@hotmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : Emre UZUNCA
Sicil No       : 548
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : emre_u19@hotmail.com
Adresi         :

MEVZUAT ARAŞTIRMA VE İHTİSAS KOMİSYONLARI

3568 SAYILI YASA VE ÜCRET TARİFESİ KOMİSYONU

Adı Soyadı :Fahrettin ÇAVDAR
Sicil No       : 571
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : fahrettincavdar@gmail.com
Adresi         :

Adı Soyadı : İsmail Önder KAVUKÇU
Sicil No       : 512
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : ionderkavukcu@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Selim TOPAL
Sicil No       : 497
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : selimtopal-@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hasan Tahsin DÖLEK
Sicil No       : 480
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : hasantahsin@dolek.com.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre UZUNCA
Sicil No       : 548
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : emre_u19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre UCAR
Sicil No       : 526
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : smmm.emreucar@gmail.com
Adresi         : 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Adı Soyadı : Özlem ATEŞ
Sicil No       : 532
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : ozlemates19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Dilek Hanım DEMİR
Sicil No       : 428
Ünvan         : BAŞKAN YRD
Telefon       :
E-Posta       : dileksahin19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Erdem EROL
Sicil No       : 603
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : smmm_erdemerol19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa ALAGÖZ
Sicil No       : 247
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafaalagoz@tormob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Songül KADAYIFCI
Sicil No       : 594
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : songulaslan57@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hülya ALAGÖZ
Sicil No       : 499
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : hulya.alagoz@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ebru KARTAL
Sicil No       : 623
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : kartalebru95@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ömer GÜREN
Sicil No       : 599
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : omerguren19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : İbrahim AHISHALI
Sicil No       : 389
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : iahiskalismmm@gmail.com
Adresi         : 

VERGİ MEVZUATI KOMİSYONU

Adı Soyadı : İsmet AHLATCI
Sicil No       : 037
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : ismetahlatci@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Aydın YAĞMUR
Sicil No       : 445
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : aydinyagmur@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ahmet YAĞMUR ÇIRAK
Sicil No       : 549
Ünvan         : BAŞKAN YRD.
Telefon       :
E-Posta       : ahmetcirak19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Gökhan ÇELİK
Sicil No       : 593
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : gokhancel@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre KARSLI
Sicil No       : 572
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : emrekarsli_19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Yusuf AYDIN
Sicil No       : 534
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : yusufaydin19@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hakan GÜRCÜ
Sicil No       : 570
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : muhasebe19@gmail.com
Adresi         : 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİ

Adı Soyadı : Adem BAYRAM
Sicil No       : 529
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : a_bayram18@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Emre UCAR
Sicil No       : 526
Ünvan         : BAŞKAN YRD
Telefon       :
E-Posta       : smm.emreucar@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Oğulcan MERGEN
Sicil No       : 478
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : mergenogulcan@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa DOK
Sicil No       : 536
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafa_dok_@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Engin TERZİ
Sicil No       : 538
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : terzi_engin@hotmail.com
Adresi         : 

TÜRK TİCARET KANUNU KOMİSYONU

Adı Soyadı : Eşref DEMİRKAN
Sicil No       : 612
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : esrefdemirkan1@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ufuk KARAKAŞLI
Sicil No       : 450
Ünvan         : BAŞKAN YRD
Telefon       :
E-Posta       : ufukkarakaslı@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Zeki TOPRAK
Sicil No       : 574
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : zekitoprak19@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Sevilay YURDUSAY
Sicil No       : 491
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : vedatyurdusay@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Vedat YURDUSAY
Sicil No       : 401
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : vedatyurdusay@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Fatih YANAR
Sicil No       : 447
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : fthyanar@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : İsmet AHLATCI
Sicil No       : 037
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ismetahlatci@gmail.com
Adresi         : 

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR KOMİSYONU

Adı Soyadı : Mustafa ASUTAY
Sicil No       : 578
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : m.asutay@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Fulya ARSLAN
Sicil No       : 597
Ünvan         : BAŞKAN YRD
Telefon       :
E-Posta       : fulya@ahlatci.com.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ahmet GEZGİNCİ
Sicil No       : 605
Ünvan         : SEKRETER
Telefon       :
E-Posta       : smmmahmetgezginci@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Ceylan SATILMIŞ
Sicil No       : 601
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ceylansat1987@gmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : İdris KILIÇ
Sicil No       : 549
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : alikilic@ecebanyo.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Sezgin YÜCESOY
Sicil No       : 561
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : sezgin-yucesoy@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Behlül SUBAŞI
Sicil No       : 474
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : behlulsubası@yahoo.com

Adresi         : 

Adı Soyadı : Ahmet GÜNDOĞU
Sicil No       : 556
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : ahmet_gundogu@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Şule ÇİĞDEM
Sicil No       : 397
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : sule.cigdem@ipaper.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Nesrin ERYAŞAR
Sicil No       : 379
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : beral_73@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Hilmi Volkan KADAYIFCI
Sicil No       : 558
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : hilmivolkan@gmail.com
Adresi         : 

SORUŞTURMA VE ÖNİNCELEME KOMİSYONU

Adı Soyadı : Mustafa ARALIK
Sicil No       : 115
Ünvan         : BAŞKAN
Telefon       :
E-Posta       : burak_aralik@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Canan BIYIK
Sicil No       : 568
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : cananbiyik@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Selim ÜNAL
Sicil No       : 002
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : selim_unal19@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Mustafa EKER
Sicil No       : 311
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : mustafaeker@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Aydın YAĞMUR
Sicil No       : 445
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : aydinyagmur@turmob.org.tr
Adresi         : 

Adı Soyadı : Aydın YENİGEZER
Sicil No       : 334
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : smmmaydinyenigezer@hotmail.com
Adresi         : 

Adı Soyadı : Necip Barış YÜCE
Sicil No       : 557
Ünvan         : ÜYE
Telefon       :
E-Posta       : nbyuce@gmail.com
Adresi         :