loading...

Sınavı Kazanan Adayların İşlemleri

Staja Başlama Sınavını Kazanan Adayların İşlemleri

Staja Giriş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayların 2 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayanların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. Stajınızın başlamasıyla birlikte stajınız süresince uzaktan sürekli eğitim(e-use)’e tabi olacaksız. Stajınızın 2. ayından itibaren 3 ay ara ile eğitim CD’leriniz adresinize gönderilecektir.Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanabilirsiniz.

Staj; meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde yapılır. Staja başlayacak adaylar Staj başvuru sırasında teslim edilen evraklara ek olarak staj yaptığı yerin özelliğine göre aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri bağlı bulundukları odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

A) MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ORTAKLIKLARINDA (Ltd, A.ş) STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu
9.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).
10.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış aslı)
11.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
12.Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
15.Vergi levhası fotokopisi
16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (Oda tarafından dosyaya konulacak)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

B- MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi
2.Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu
10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).
11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)
12.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girenler, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
15.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
(http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
16.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
17.Şirketin vergi levhası fotokopisi
18.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi (sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
19.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubunun staj süresince şirkete kestiği serbest meslek makbuzları veya fatura fotokopileri (okunaklı olmalı ve hangi dönemi kapsadığı belirtilmelidir.)
20. Staja onay veren meslek mensubu; mesleki şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi gelmelidir
21.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)
22.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

C-MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ (Meslek Mensubu Bordrolu)

1.Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Tek kişi staj yazısı(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu
10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır.)
11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Oda Kayıt Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış aslı)
12.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
13.İşe Giriş Bildirgesi veya e-Bildirge fotokopisi
14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
15.Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı ve yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi
16.Meslek Mensubunun son aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyse işe giriş bildirgesi fotokopisi)
17.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
18.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi ( en son düzenlenen)
19.Şirketin vergi levhası fotokopisi
20. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (oda tarafından dosyaya konulacak)
21. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

D- İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ) STAJ

1.Staja giriş sınav sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığında kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu
8.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).
9.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
10.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
11.Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
12.Şirketin genel imza sirküleri
13.İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14.Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,
15.Vergi levhası fotokopisi
16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)
17.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir
Gözetim, Denetim veya İmza yetkili stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; staj tipine göre istenilen bilgi ve belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)
Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi
Defter-i kebir’in ön yüzünün fotokopisi

 

YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

·Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
·Şirketin ticaret odası’ndan alınacak faaliyet belgesi
·Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
·Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

·Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

.Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
·SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak zorundadırlar.
·Staj süresince aynı anda birden fazla yerde çalışılması uygun değildir.
·Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar
Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.