loading...

Üye Nakil İşlemleri

Ek-7

Tarih: ** / ** / ****

Konu: Nakil Talebi

ÇORUM SMMM ODASI BAŞKANLIĞI’NA

????????????????. SMMM Odasının ????.. sicil numaralı ??. / ?.. / ??? tarih ve ?????????.. sayılı Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını haiz meslek mensubuyum.

İşyerimi Odanız sınırları içerisinde bulunan ???????????????????????????? / ÇORUM adresine taşımış bulunmaktayım. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik?in 32. maddesi uyarınca nakil talebinde bulunmaktayım.

Talebimin kabulü ile dosyamın bağlı olduğum Odadan getirtilerek Odanıza üye kaydımın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

?????????????????.

Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İletişim Bilgileri

İş Telefon : 0364 ????????????.

GSM : 0…. ?????????????

İkamet Adresi : ????????????????????????..

?????????????????????????. / ÇORUM